MS Dynamics Logo

MS Dynamics NAV integreeritud pakett aitab kaasa Teie ettevõtte põhitegevuse lihtsale ja mugavale teostamisele ning võimaldab kõige toimuv, alates alltegevustest kuni raamatupidamise lõpparuandluseni, jälgimist ühtses infosüsteemis.

Meie konsultante ühendab rohkem kui 10-aastane kogemus nii äritarkvara lahenduste juurutamisel kui hooldamisel. Lisaks tarkvara müügile ning konsultatsioonile tegeleme ka spetsiaallahenduste programmeerimisega, mille abil oleme suutelised rahuldama ka kliendi majandusinfosüsteemi kõige spetsiifilisemad vajadused.

Sealjuures on meil rõõm tõdeda, et Microsofti toodete perekond moodustab praeguseks hetkeks juba ligi 40% Eesti majandustarkvara turust ja on paljudes ülikoolides majandus-programmide õpetamise aluseks. Viimane fakt võiks olla sümpaatne just neile, kellel on vajadus kaasata tööturult väljaõppinud töötajaid.

Tutvustades oma teenustepaketti, toome esile need punktid, mida peame oluliseks Microsoft Dynamics NAV programmi kasutamisel ja mida oleme valmis  pakkuma:

  • Projektijuhtimist ja ärikonsultatsiooni;
  • Arendust – vajamineva funktsionaalsuse lisamist pakutavatesse lahendustesse, funktsionaalsuste muutmist, väliste rakenduste ja tarkvaralahenduste integreerimist ja teisi ettevõtte äriprotsessi toetavate arenduste väljatöötamist;
  • Koolitust – infosüsteemi kasutamise alaste teadmiste, oskuste ja kompetentsi omandamist HÄTi spetsialisti õpetuste ja praktiliste näidete põhjal;
  • Hooldust (sh kaughooldus üle interneti) – kasutus- ja lahendusvigade kõrvaldamist, jõudluse parandamist ja teisi lahenduste tööks vajalike tegevuste korraldamist;
  • Konsultatsiooni (telefoni, e-posti teel) – ettevõtete nõustamist, leidmaks infosüsteemi kasutamiseks parim meetod äriprotsessi kajastamisel tekkivatele küsimustele, aitamaks kaasa ettevõtte eesmärkide täitmisele.

HÄT Systems on kiirestiarenev Microsoft Dynamics NAV-i ja seda lahendust toetavate toodete konsultatsiooni, müügi ja arenduse ettevõtte, kus töötavad pikaajalise ärilahenduste konsultatsiooni ja arenduskogemusega inimesed. Meie klientideks on peamiselt suurte erilahenduste vajadusega kliendid.

Lisaks HÄT Systemsi enda garantiile on kõik meie müüdud litsentsid tagatud ka tootjafirma Microsofti garantiidega.