Kriteeriumide sisestamine filtritesse

Sümbol Tähendus Näidisavaldis Kuvatavad kirjed
= Võrdub 377 Arv/number 377
SININE Tähisega SININE, nt. lao tähis SININE
22 Kuupäev: alates 22-jooksev kuu-jooksev aasta
.. Intervall 1100..2100 Arvud/numbrid 1100 kuni 2100
..2500 Kuni 2500 (k.a.)
..12 31 00 Kuupäevad kuni 31.12.00 (k.a.)
P8.. Teave 8. ja edasiste arvestusperioodide kohta
..23 Algusajast kuni 23-jooksev kuu-jooksev aasta 23:59:59
23.. 23-jooksev kuu-jooksev aasta 0:00:00 kuni lõppajani
22..23 alates 22-jooksev kuu-jooksev aasta 0:00:00 kuni 23-jooksev kuu-jooksev aasta 23:59:59
’’ Väärtus puudub <>’’ Kõik, v.a kus väärtus puudub
| Kas/või 1200|1300 Need, mille number on 1200 või 1300
& Ja <2000&>1000 Numbrid, mis on väiksemad kui 2000 ja suuremad kui 1000.
<>  Ei võrdu <>0 Kõik numbrid, v.a. 0
Suurem kui >1200 Arvud/numbrid, mis on suuremad kui 1200
>= Suurem kui või võrdne >=1200 Arv/number, mis on suurem kui 1200 või sellega võrdne
Väiksem kui <1200 Arvud/numbrid, mis on väiksemad kui 1200
<= Väiksem kui või võrdne <=1200 Arv/number, mis on väiksem kui 1200 või sellega võrdne
* Piiramatu arv tundmatuid märke *Co* Tekst, mis sisaldab täheühendit “Co”
*Co Tekst, mis lõpeb täheühendiga “Co”
Co* Tekst, mis algab täheühendiga “Co”
? Üks tundmatu märk Hans?n Nt. tekst Hansen või Hanson

Võimalik kombineerida ka erineva vorminguga avaldisi:

5999|8100..8490 Kaasa kõik kirjed numbriga 5999 või numbriga vahemikus 8100 kuni 8490.
..1299|1400.. Kaasa kirjed numbriga, mis on väiksem kui 1299 või sellega võrdne või numbriga, mis on suurem kui 1400 või sellega võrdne (kõik numbrid v.a. 1300 kuni 1399).
>50&<100 Kaasa kirjed numbriga, mis on suurem kui 50 ja väiksem kui 100 (numbrid 51 kuni 99).

 

NB! Filtreerimisel Kiirfilter töötab pisut teistmoodi kui Täpsem filter.

Kiirfiltri märkimisel on otsingukriteerium vaikimisi alati tõstutundetu ja * lisatakse algusesse ja lõppu. See tähendab, et märkides Kiirfiltriks näiteks rihm, leitakse järgmised kirjed: Rihm; rihmad; Rihm Carnet; nahast rihmad  jne. (leitakse kõik suure ja väikese algustähega väärtused,  kus sisaldub väärtus rihm)

Täpsema filtri märkimisel tuleb sama tulemuse saamiseks otsitava väljendi ette märkida *@ ning lõppu *  Näiteks:  *@rihm*