Meie ülesandeks on korrastada organisatsioonide tegevuseks vajalik informatsioon nii, et see aitaks neil kiiremini eesmärkideni jõuda. Me teeme seda pühendumisega, olles ausad ja avatud. Püüame olla võimalikult ratsionaalsed ja efektiivsed ning peame alati silmas põhimõtet, et kõik peavad saama koostööst kasu.

Microsoft on HÄT Systemsit tunnustanud Gold Certified Partner kompetentsiga, mis on kõige kõrgema taseme sertifikaat ja annab seega klientidele kindluse, et tegemist on hästi toimiva, jätkusuutliku ja õppiva organisatsiooniga, mida võib usaldada.

HÄT Systems OÜ on asutatud 2005. aastal.

Meie põhiväärtused:

  • Ausus – ole aus iseenda ja teiste vastu
  • Enesekriitilisus – hinda oma tegevusi kõrvaltvaataja pilgu läbi
  • Avatus – ole avatud ning kõigile arusaadav
  • Ratsionaalsus ja efektiivsus – leia ratsionaalseim tee eesmärgini
  • Uudishimu – täienda ennast pidevalt
  • Pühendumus – tee asju pühendunult ja naudinguga
  • Meeskonnatöö – ühiselt tegutsedes saavutame me oluliselt rohkem kui üksi

MEIE MEESKOND

Roland Kasela

Anti Roogsoo

Rommi Unt

Kaili Roopalu

Nele Keres

Marika Mänd

Viljar Puusepp

Kristi Traks

Tiina Kaeval

Tiina Kaeval

Kaia Ilmjärv

Vahur Lukin

Toomas Vaher

Karin Kirikal

Urmas Tutt

Angela Aland

Andres Aitsen