Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus – GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation

 

GDPR ehk Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus hakkab kehtima juba selle aasta 25. maist. Oma ettevõtte vastavus uutele nõuetele tuleks üle vaadata esimesel võimalusel ning teha vajaminevad muudatused enne uute regulatsioonide kehtima hakkamist.

Isikuandmete kaitse üldmäärusele mittevastavus võib ettevõttele tuua kaasa kuni 20 miljoni suuruse trahvi. Samuti ei aita see, kui Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses esineb vastuolusid Eesti Vabariigi seadusega, sest GDPR on Euroopa Liidu liikmesriikidele otsekohanduv, seega Eesti Vabariigi seadused selle rakendumist ei takista.

 

ISIKUANDMETE HULKA KUULUVAD NÄITEKS:
 • Nimi
 • Aadress, e-post, telefon, ip aadress
 • Asukohateave, mobiilsed andmed
 • Tervisekohane teave
 • Palgainfo, tulud
 • Fotod, videod
 • Sotsiaalmeedia postitused
 • Käitumine kliendina ja taustainfo
 • Profiil ja kõik muu mis kasvõi kaudseltki on füüsilise isikuga seostatav

 

MIDA ON VAJA TEHA JA JÄLGIDA:
 • Pea registrit iga isikuandmetega seotud toimingu kohta. See on vajalik määruste järgimise tõendamiseks.
 • Määra isikuandmete säilitamise aeg. Kui see pole võimalik, tuleb teavitada kriteeriumist, mille alusel säilitusaeg määratakse. Lisaks vaja värskenduspoliitikat. See on vajalik andmetöötlusprotsessi kirjeldamiseks ja mõjuhinnanguks.
 • Andmekaitse tähtsuse kasvamisega seoses võib osutuda vajalikuks määrata ametisse andmekaitsespetsialist, kes vastutaks isikuandmete käitlemise eest (kohustuslik suurematele andmetöötlejatele ja riigiasutustele).

*Andmekaitsespetsialist ei saa kindlasti olla IT-juht, kuna sellisel juhul kontrolliks ta iseenda tööd.

 • Profiilimise keeld.

Ilma kliendi otsese nõusolekuta on peaaegu kõik profiili loomise protseduurid keelatud. Lubatuks jääb krediidikontroll enne lepingut.

 • Rakenda kaitsemeetmeid isikuandmete töötlemisel ka teenuse sisseostul.

Vajalik sõlmida asjakohased lepingud kõigi osapooltega. Määratleda olukorrad, mille puhul on teenuse sisseost kohane, ning kindlustada, et kõik vastavad lepingud on koostatud korrektselt. Näiteks käsitletakse ka andmete talletamist pilves teenuse sisseostuna (vaatamata sellele, et teenusepakkuja aktiivselt andmeid ei töötle).

 • Nõusoleku saamine kliendilt:

-Nõusolek peab olema antud sõnaselgelt: kirjaliku, elektroonilise või suulise avalduse vormis.

-Nõusolek peab tõendama, et isik on vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt andnud loa oma isikuandmete kasutamiseks.

-Tavaliselt antakse nõusolek vastava märkeruudu täitmisega – NB! Ei tohi olla eelmärgistatud.

-Lisada nõusolek ka lepingutesse, et vältida lepingute katkemist, kui inimene õiguse tagasi võtab.

Eeltäidetud vastused ei sobi, seega kui kasutate märkeruutu, siis peab see tühi olema või vaikevalikus ”valimata”.

*Soovitavalt tuleks panna andmetenõue ka lepingutesse, et need andmed ei oleks eraldi ja ei peataks lepingu kehtivust.

 • Kliendil on õigus nõuda andmete kustutamist.

*Ka pilve varukoopiad peavad olema kustutatud.

 • Kliendil on õigus nõuda andmete edastamist.

Andmed peavad olema edastatavad masinloetaval kujul (xml, json, csv) ja mitte pdf või doc.

 • Andmeturbega seotud eksimustest teavitamine.

-Rikkumise ilmnemisest 72 tunni jooksul peab teavitama ametivõime.

-Kõiki isikuid, keda rikkumine võib mõjutada, tuleb teavitada niipea, kui nende isikuõigused ja/või -vabadused rikkumise tõttu (tõenäoliselt) ohtu satuvad.

-Määrata protseduurireeglid, mis kindlustaks tõhusad ja korrektsed tööprotsessid.

 • Rikkumistega võivad kaasneda kopsakad trahvid.

2% kuni 4% ettevõtte aastakäibest. Trahvid on suured ja sõltuvad käibest ning laienevad kõikidele firmadele, kes Euroopa Liidus tegutsevad otseselt või kaudselt.

 

Isikuandmete kaitse üldmäärus.

Kiirtesti enda ettevõtte valmisoleku kohta vastamaks GDPR-ile saad teha näiteks Andmekaitseteenuste koduleheküljel.

 

Euroopa Liidu Teataja (2016). EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679. Kasutamise kuupäev: 29.01.2018. a., allikas http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Jira

Jira – online klienditoesse registreeritud 22 ettevõtet!

Online toeteenus

 

Miks ma pean kulutama nii palju aega, et saada infot selle kohta, kui kaua neil mu probleemi lahendamiseks aega läks ning mis nad siis ära tegid?

Ei tea kas keegi juba pöördus põhivara kande tühistamise asjus toe poole?

Miks ma pean läbi küsitlema kõik töökaaslased ja läbi vaatama kogu oma meili, et meenutada, milliste probleemidega oleme toeteenuse poole pöördunud?

Kui need küsimused kõlasid tuttavalt, siis võta hetk, et tutvuda Jira Service Desk klienditoe tarkvaraga, mille kasutamine on HÄT’i kliendile lihtne, mugav ja tasuta!

 

Meie huvi innustada Teid online kliendituge kasutama meilivahetuse või telefonikõnede asemel või neile lisaks on:

 • Parem tööde jälgitavus
 • Kiirus ja mugavus
 • Suurenev usaldus kliendiga

Meil on hea meel, et meie online klienditoesse on registreeritud juba 22 ettevõtet. Meie klientidest 11 ettevõtet kasutab juba ise aktiivselt online kliendituge – postitab teemasid, vaatab ajalugu jne. Lisaks sellele on online klienditugi kasutusel ka üheteistkümne ettevõtte sisemiste tööde kirjeldamiseks, ettevõtte tellitud toetööde ajaloo salvestamiseks meie poolt. Kvaliteetset toeteenust pakume Jira Sevice Desk tarkvara abil.

Nii HÄT Systems kui ka meie kliendid on leidnud, et online toel on mitmeid suuri plusse:

 • Ülevaade toeteemade ajaloost on kättesaadav kõik ühest kohast
 • Ülevaade poolikutest teemadest ning teemade sisestajatest
 • Projektiga seotud inimeste vahetumisel ettevõtete siseselt on tagatud informatsiooni säilimine
 • Ajavõit – pole vaja kulutada aega meilide otsimiseks postkastist, kõik teemad on salvestatud JIRA andmebaasis
 • Võimalus lihtsalt lisada kommentaare ning pilte teemade kirjeldamiseks
 • Võimalus määrata oma postitatud töödele prioriteetsus
 • Lihtne ning kiire võimalus suhelda konsultantidega

Jira Service Desk’i kasutamine

Jira kasutusele võtmine oma ettevõttes toeteenuse kasutamiseks HÄT Systems’ilt koosneb viiest lihtsast sammust:

 1. samm- edastada meile kasutamise soov
 2. samm- loome konto
 3. samm- teile saadetakse kutse
 4. samm- loote kasutaja
 5. samm- probleemi või arendussoovi edastamine

Midagi rasket pole ka Jira’s ülesande loomises:

TEEMA: lühike ja konkreetne pealkiri.

KIRJELDUS: oodatava tulemi sisendid ja väljundid.

MANUS: abistavad materjalid.

 

Kui nüüd on tunne, et see on midagi kasulikku ka sinu ettevõttele, siis võta meiega ühendust aadressil info@hat.ee või helista +372 8810400 ning jagame rõõmuga infot selle kohta mida täpselt ja kuidas edasi teha.

 

Kui Jira Service Desk hakkas sulle rohkem huvi pakkuma ning sooviksid teada, kuidas suuremad ja väiksemad ettevõtted seda enda klientide parema teenuse pakkumiseks kasutavad viska pilk peale sellele lehele.

Microsoft Dynamics NAV ja maksuvaba tulu 2018

Novembris toimus HÄT Systems’i traditsiooniline hommikuseminar. Päevakavas olid Microsoft Dynamics NAV õiguste ja turvalisuse ning palga ja personali teemad. Lühidalt tutvustasime ka HÄT-is kasutusel olevat klienditoe tarkvara Jira’t ning Microsofti edasisi plaane seoses NAV-iga.

Tahame tänada kõiki, kes kohale tulid, teiega oli väga tore ja asjalik hommikupoolik. Olime rõõmsalt üllatunud, et üritus nii paljudele huvi pakkus.

Tagasisidest selgus, et üheks kõige huvipakkuvamaks teemaks HÄT Systems’i  hommikuseminaril oli Microsoft Dynamics NAV palga- ja personalilahendust puudutavad muudatused. Selle ajendiks oli kindlasti juba tulevast jaanuarist kehtima hakkav maksuvaba tulu seadusmuudatus.

 

Microsoft Dynamics NAV ja maksuvaba tulu muudatused

Kõige olulisem NAVi puudutav muudatus on arvutusvalemid, mille järgi maksuvaba tulu arvutamine käib. Kui olete meie klient ja Teil on juurde soetatud BCS Itera palga- ja personaliarvestuse lahendust, siis oleme teiega loodetavast vajalikud muudatuse juba kooskõlastanud.

Juhul kui Teie ettevõte HÄT Systemsi klient pole, on meil siiski võimalus vajalikud muudatused läbi viia toeteenuse raames.

Kui soovid tutvuda hommikuseminaril tehtud esitlusega Microsoft Dynamics NAV palga- ja personalimooduli muudatuste osas, siis anna sellest märku meili või telefoni teel, jagame esitlust rõõmuga. Soovi korral pakuvad meie konsultandid kindlasti ka täiendavaid selgitusi.

Kaalute enda ettevõttesse palga- ja personaliarvestuse lahenduse lisamist?

Saame Teile tutvumiseks pakkuda detailset infot, demo esitlust ning muidugi ka hinnakirja. Võtke meiega ühendust. Meil on pikk praktiline kogemus majandustarkvara valdkonnas ning oskame kindlasti kasulikku nõu anda just vastavalt Teie ettevõtte vajadustele.

 

Maksuvaba tulu alates 01.01.2018

2018. muutused toovad kaasa paljudele töötajatele maksuleevendust. Samas on tegemist ettevõtete ja raamatupidamise jaoks lisatööga. Samuti peituvad siin ka mitmed ohukohad töötajate jaoks. Oluline on jälgida maksuvaba tulu saades näiteks puhkuserahasid ja avansse, et neid ohte vältida. Selleks, et sinu ettevõtte töötajad ei satuks olukorda, kus tuludeklaratsiooni tulemusena tuleb hoopis juurde maksta, oleks oluline neid informeerida ning seletada uue seadusega kaasnevaid tagajärgi.

Microsoft Dynamics NAV aitab palga-ja personaliarvestuse lahendusega seadusmuudatusest tulenevad uued nõuded kergelt kasutusele võtta. MS Dynamics NAV on võimalik lisada funktsionaalsust, mis aitab tööandjal nõustada ka töötajat. Näiteks, värvides punaseks need töötajad, kes on kuulise arvestuse põhjal tuluga lõhki läinud. Neile saab tööandja või raamatupidaja jagada praktilisi soovitusi, kuidas oma tulu mõistlikult planeerida. Soovitada näiteks ülejäänud puhkuse koos puhkuserahadega välja võtta mõnel teisel kuul.

Kes pole ennast jõudnud veel maksuvaba tulu muudatustega kurssi viia, siis allolev video on kindlasti abiks. Täiendavat materjali saab lugeda ka Maksu-ja Tolliameti kodulehelt.