Artikkel ilmunud ka Äripäevas!

Loodame, et olete juba jõudnud lugeda mais Eesti Ekspressis avaldatud artiklit, milles meie klient AS Tallinna Vesi kirjutab oma loo sobiva tarkvarani jõudmisest.

Kui Eesti Ekspress pole Sinu leht ning artikkel seetõttu lugemata jäi, saad sellega tutvuda ka Äripäevas. Juba sellel nädalal on Sul võimalus leida antud kliendilugu ka trükituna Tarkvara eriajakirjast Äripäeva vahelt.

Kliendilood on HÄT Systems-ile kasulikud tagasiside allikad. Seetõttu oleme tänulikud kõigile, kes on nõus oma kogemusi ja tundeid koostöö osas ausalt ning avalikult jagama.